​ADAB BERSAHABAT MENURUT ISLAM

Adab orang yang bersahabat itu ada banyak perkaranya, tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali didalam kitabnya “Bidayatul-Hidayah” hanyalah dua puluh tiga perkara sahaja yaitu: (1) Melebihkan sahabatnya atas dirinya dari segi Continue reading