PELAJARILAH AGAMAMU SYARIAT ZAHIR DAN BATIN

Syeikh Ibnu ‘Arabi mengatakan:
“Aku meminta perhatianmu pada perkara yang berfaedah bagimu berikut ini. Ketahuilah bahawa Allah berfirman kepada manusia seluruhnya, dan tidaklah Dia melebih-lebihkan sisi zahir ucapan-Nya atas sisi batin-Nya, atau sebaliknya.

Namun, kebanyakan orang yang menyeru pada agama hanya memerhatikan sisi lahiriah pengetahuan ahkam (hukum-hukum) syariat semata, tetapi lalai terhadap sisi batin hukum-hakam yang ditetapkan syariat, kecuali segolongan kecil dari mereka yang berada di jalan Allah. Mereka memerhatikan lahir-batin semua hukum.

Tak ada hukum lahiriah yang mereka tentukan dalam syariat kecuali mereka temukan hubungannya dengan sisi batin manusia. Dengan begitu mereka mampu menangkap keseluruhan hukum agama yang disyariatkan.

Mereka beribadah kepada Allah dengan melaksanakan apa yang telah disyariatkan Allah bagi mereka secara zahir dan batin sehingga mereka berjaya dan beruntung pada saat kebanyakan orang gagal dan merugi.”

—Syekh Ibnu ‘Arabi dalam Al-Futuhat Al-Makiyyah, Bab Ats-Tsamin wa As-Sittun fi Asrar Ath-Thaharah

SILA SHARE DAN SEBARKAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *