MENGENAL HEBATNYA KESAN ZIKIR

Syekh Ibnu Atha’illah menuturkan:

“Al-Jurairi menuturkan, “Salah seorang sahabat kami selalu mengucap Allah, Allah. Lalu pada suatu hari, kepalanya terkena batang pohon hingga pecah dan mengucurkan darah. Dari darah itu kemudian tertulis di atas tanah lafaz Allah, Allah.”

Zikir laksana api yang bekerja secara aktif dan memberikan pengaruh. Ketika masuk ke dalam sebuah rumah, zikir itu akan berucap, “Aku, tidak ada lagi selainku.” Itulah makna ungkapan La ilaha illa Allah. Jika di dalam rumah itu bertemu dengan kayu bakar, zikir tersebut akan segera membakar. Jika rumah itu gelap, ia akan menjadi cahaya penerang.

Jika rumah itu memang memiliki cahaya, ia akan menjadi cahaya di atas cahaya.

Zikir berfungsi menghilangkan mendapan berlebih dalam tubuh yang diakibatkan oleh makan berlebihan dan memakan dari unsur haram. Saat mendapan kotor itu terbakar sehingga hanya yang baiklah yang bertahan, barulah ia dapat mendengar senandung zikir dari semua organ tubuhnya. Suara zikir itu seperti tiupan terompet. Pertama-tama, ia jatuh di sekitar kepala sehingga kau akan mendengar suara seperti terompet.

Zikir adalah penguasa, jika singgah di suatu tempat, ia akan singgah dengan membawa terompet itu. Sebab, zikir menghadang apa saja selain al-Haq. Ketika menempati suatu tempat, ia akan sibuk melenyapkan segala sesuatu yang menjadi lawannya laksana air bertemu api. Lalu, akan terdengar berbagai macam suara seperti desir air, deru angin, golakan api, derap kuda, dan suara dedaunan tertiup angin. Sebab, struktur tubuh manusia terdiri dari unsur mulia dan hina.

Unsur yang hina meliputi tanah, air, api, udara, bumi dan langit, serta segala yang berada di antara keduanya. Jadi, semua suara itu berasal dari seluruh unsur asli di atas. Ketika suara itu terdengar, bererti ia sedang bertasbih kepada Allah dengan lisannya. Itulah hasil dari zikir lisan yang mendalam.”

— Dinukil dari Miftah al-Falah wa Misbah al-Arwah Syekh Ibnu Atha’illah

SILA SHARE DAN SEBARKAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *