JALAN MEMPEROLEHI MAKRIFAT

APABILA TUHAN MEMBUKAKAN BAGIMU JALAN UNTUK MAKRIFAT, MAKA JANGAN
HIRAUKAN TENTANG AMALMU YANG MASIH SEDIKIT KERANA ALLAH S.W.T TIDAK
MEMBUKA JALAN TADI MELAINKAN DIA BERKEHENDAK MEMPERKENALKAN DIRI-NYA
KEPADA KAMU

Kalam-kalam Hikmah oleh Imam Ibnu Atha’illah ini mengajak kita merenung secara
mendalam tentang pengertian amal, Qada dan Qadar, kehendak dan ikhtiar, doa dan janji Allah s.w.t , yang semuanya itu mendidik rohani agar melihat kecilnya apa yang datangnya daripada hamba dan betapa besar pula apa yang dikurniakan oleh Allah
s.w.t. Rohani yang terdidik begini akan membentuk sikap beramal tanpa melihat
kepada amalan itu sebaliknya melihat amalan itu sebagai kurniaan Allah s.w.t yang
wajib disyukuri. Orang yang terdidik separti ini tidak lagi membuat tuntutan kepada
Allah s.w.t tetapi membuka hati nuraninya untuk menerima taufik dan hidayat
daripada Allah s.w.t.

Orang yang hatinya suci bersih akan menerima pancaran Nur Sir dan mata hatinya
akan melihat kepada hakikat bahwa Allah s.w.t, Tuhan Yang Maha Mulia, Maha Suci
dan Maha Tinggi tidak mungkin ditemui dan dikenali kecuali jika Dia mahu ditemui dan
dikenali. Tidak ada ilmu dan amal yang mampu menyampaikan seseorang kepada
Allah s.w.t. Tidak ada jalan untuk mengenal Allah s.w.t. Allah s.w.t hanya dikenali
apabila Dia memperkenalkan “diri-Nya‟. Penemuan kepada hakikat bahwa tidak ada
jalan yang terhulur kepada gerbang makrifat merupakan puncak yang dapat dicapai
oleh ilmu. Ilmu tidak mampu pergi lebih jauh dari itu. Apabila mengetahui dan
mengakui bahwa tidak ada jalan atau tangga yang dapat mencapai Allah s.w.t maka
seseorang itu tidak lagi bersandar kepada ilmu dan amalnya, apa lagi kepada ilmu
dan amal orang lain. Bila sampai di sini seseorang itu tidak ada pilihan lagi
melainkan menyerah sepenuhnya kepada Allah s.w.t.

Bukan senang mahu membulatkan hati untuk menyerah bulat-bulat kepada Allah
s.w.t. Ada orang yang mengetuk pintu gerbang makrifat dengan doanya. Jika pintu
itu tidak terbuka maka semangatnya akan menurun hingga boleh membawa kepada
berputus asa. Ada pula orang yang berpegang dengan janji Allah s.w.t bahwa Dia
akan membuka jalan-Nya kepada hamba-Nya yang berjuang pada jalan-Nya.
Kuatlah dia beramal agar dia lebih layak untuk menerima kurniaan Allah s.w.t
sebagaimana janji-Nya. Dia menggunakan kekuatan amalannya untuk mengetuk
pintu gerbang makrifat. Bila pintu tersebut tidak terbuka juga maka dia akan merasa
ragu-ragu.

Dalam perjalanan mencari makrifat seseorang tidak terlepas daripada kemungkinan
menjadi ragu-ragu, lemah semangat dan berputus asa jika dia masih bersandar
kepada sesuatu selain Allah s.w.t. Hamba tidak ada pilihan kecuali berserah kepada
Allah s.w.t, hanya Dia yang memiliki kuasa Mutlak dalam menentukan siapakah
antara hamba-hamba-Nya yang layak mengenali Diri-Nya. Ilmu dan amal hanya
digunakan untuk membentuk hati yang berserah diri kepada Allah s.w.t.

Aslim atau
menyerah diri kepada Allah s.w.t adalah perhentian di hadapan pintu gerbang
makrifat. Hanya para hamba yang sampai di perhentian aslim ini yang
berkemungkinan menerima kurniaan makrifat. Allah s.w.t menyampaikan hamba-Nya
di sini adalah tanda bahwa si hamba tersebut dipersiapkan untuk menemui-Nya.
Aslim adalah makam berhampiran dengan Allah s.w.t. Siapa yang sampai kepada
makam ini haruslah terus membenamkan dirinya ke dalam lautan penyerahan tanpa
menghiraukan banyak atau sedikit ilmu dan amal yang dimilikinya. Sekiranya Allah
s.w.t kehendaki dari makam inilah hamba diangkat ke Hadrat-Nya.

Jalan menuju perhentian aslim yaitu ke pintu gerbang makrifat secara umumnya
terbagi kepada dua. Jalan pertama dinamakan jalan orang yang mencari dan jalan
kedua dinamakan jalan orang yang dicari. Orang yang mencari akan melalui jalan di
mana dia kuat melakukan mujahadah, berjuang melawan godaan hawa nafsu, kuat
melakukan amal ibadat dan gemar menuntut ilmu. Zahirnya sibuk melaksanakan
tuntutan syariat dan batinnya memperteguhkan iman. Dipelajarinya tarekat tasawuf,
mengenal sifat-sifat yang tercela dan berusaha mengikiskannya daripada dirinya.
Kemudian diisikan dengan sifat-sifat yang terpuji.

Dipelajarinya perjalanan nafsu dan
melatihkan dirinya agar nafsunya menjadi bertambah suci hingga meningkat ke
tahap yang diridoi Allah s.w.t. Inilah orang yang diceritakan Allah s.w.t dengan
firman-Nya:
Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh karena memenuhi
kehendak agama Kami, sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan
Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keridoan); dan
sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah beserta orang-orang yang
berusaha membaiki amalannya. ( Ayat 69 : Surah al-„Ankabut )
Wahai manusia! Sesungguhnya engkau senantiasa berpenat – (menjalankan
keadaan hidupmu) dengan segala upayamu hinggalah (semasa engkau) kembali
kepada Tuhanmu, kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang telah engkau
usahakan itu (tercatit semuanya). (Ayat 6 : Surah al-Insyiqaaq )
Orang yang bermujahadah pada jalan Allah s.w.t dengan cara menuntut ilmu,
mengamalkan ilmu yang dituntut, memperbanyakkan ibadat, berzikir, menyucikan
hati, maka Allah s.w.t menunjukkan jalan dengan memberikan taufik dan hidayat
sehingga terbuka kepadanya suasana berserah diri kepada Allah s.w.t tanpa raguragu
dan rido dengan perlakuan Allah s.w.t. Dia dibawa hampir dengan pintu
gerbang makrifat dan hanya Allah s.w.t saja yang menentukan apakah orang tadi
akan dibawa ke Hadrat-Nya ataupun tidak, dikurniakan makrifat ataupun tidak.
Golongan orang yang dicari menempuh jalan yang berbeda daripada golongan yang
mencari.

Orang yang dicari tidak cenderung untuk menuntut ilmu atau beramal
dengan tekun. Dia hidup selaku orang awam tanpa kesungguhan bermujahadah.
Tetapi, Allah s.w.t telah menentukan satu kedudukan kerohanian kepadanya, maka
takdir akan mengheretnya sampai ke kedudukan yang telah ditentukan itu. Orang
dalam golongan ini biasanya berhadapan dengan sesuatu peristiwa yang dengan
serta-merta membawa perubahan kepada hidupnya. Perubahan sikap dan perbuatan
berlaku secara mendadak. Kejadian yang menimpanya selalunya berbentuk ujian
yang memutuskan hubungannya dengan sesuatu yang menjadi penghalang di
antaranya dengan Allah s.w.t.

Jika dia seorang raja yang beban kerajaannya
menyebabkan dia tidak mampu mendekati Allah s.w.t, maka Allah s.w.t mencabut
kerajaan itu daripadanya. Terlepaslah dia daripada beban tersebut dan pada masa
yang sama timbul satu keinsafan di dalam hatinya yang membuatnya menyerahkan
dirinya kepada Allah s.w.t dengan sepenuh hatinya. Sekiranya dia seorang hartawan
takdir akan memupuskan hartanya sehingga dia tidak ada tempat bergantung kecuali
Tuhan sendiri. Sekiranya dia berkedudukan tinggi, takdir mencabut kedudukan
tersebut dan ikut tercabut ialah kemuliaan yang dimilikinya, digantikan pula dengan
kehinaan sehingga dia tidak ada tempat untuk dituju lagi kecuali kepada Allah s.w.t.
Orang dalam golongan ini dihalang oleh takdir daripada menerima bantuan daripada
makhluk sehingga mereka berputus asa terhadap makhluk. Lalu mereka kembali
dengan penuh kerendahan hati kepada Allah s.w.t dan timbullah dalam hati mereka
suasana penyerahan atau aslim yang benar-benar terhadap Allah s.w.t. Penyerahan
yang tidak mengharapkan apa-apa daripada makhluk menjadikan mereka redha
dengan apa saja takdir dan perlakuan Allah s.w.t.

Suasana begini membuat mereka
sampai dengan cepat ke perhentian pintu gerbang makrifat walaupun ilmu dan amal
mereka masih sedikit. Orang yang berjalan dengan kendaraan bala bencana mampu
sampai ke perhentian tersebut dalam masa dua bulan sedangkan orang yang
mencari mungkin sampai dalam masa dua tahun.

Abu Urairah r.a menceritakan yang beliau r.a mendengar Rasulullah s.a.w bersabda
yang maksudnya:
Allah berfirman: “ Apabila Aku menguji hamba-Ku yang beriman kemudian dia tidak
mengeluh kepada pengunjung-pengunjungnya maka Aku lepaskan dia dari
belenggu-Ku dan Aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik dari yang
dahulu dan dia boleh memperbarui amalnya sebab yang lalu telah diampuni semua”.

Amal kebaikan dan ilmunya tidak mampu membawanya kepada kedudukan
kerohanian yang telah ditentukan Allah s.w.t, lalu Allah s.w.t dengan rahmat-Nya
mengenakan ujian bala bencana yang menariknya dengan cepat kepada kedudukan
berhampiran dengan Allah s.w.t. Oleh yang demikian tidak perlu dipersoalkan
tentang amalan dan ilmu sekiranya keadaan yang demikian terjadi kepada
seseorang hamba-Nya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *