BIODATA USTAZ IQBAL ZAIN AL JAUHARI DAN LATAR BELAKANG PENGAJIAN

BIODATA

(Ustaz Iqbal Zain al-Jauhari)

Dilahirkan dalam tahun 1981 dan berasal dari Kluang Johor. Mengambil pengajian Tahfiz al-Quran 30 juzuk di wilayah Pattani Darussalam, selatan Thailand. Setelah tamat pengajian tahfiz, menyambung pengajian dalam bidang Tafsir, Hadith dan Perbandingan Agama & Mazhab di Johannesburg, Afrika Selatan selama 7 tahun sehingga mendapat kelulusan dalam jurusan Ilmu Syariah dan Hadith.

Setelah itu, mendalami pengajian khusus Feqah Imam Syafiee, Ilmu Tarbiyah, Tasawwuf dan kaedah Dakwah di Pusat Pengajian Darul Mustafa,Tarim, wilayah Hadhramaut, Yemen selama 3 tahun. Ketika di Hadramawt, Yemen, pernah dilantik sebagai Ketua Pelajar Malaysia (PERMAYA).

Buat masa ini, menjadi pemimpin Majlis Ta’lim Darul Mujtaba di Kuala Lumpur, Ahli Jawatankuasa Unit R&D dalam Pertubuhan NGO Kesedaran Melayu Dan Islam (KEMUDI), Ketua Biro Dakwah kepada Pertubuhan Tarekat Muktabar Malaysia (PERTAMA) disamping melanjutkan pengajian di peringkat Sarjana dalam bidang Ketamadunan Dan Falsafah Islam di Centre for Advanced Studies on Islam, Science and Civilisation (CASIS) di Universiti Teknologi Malaysia atau UTM Jalan Semarak,Kuala Lumpur.

Selain itu, turut menjadi penceramah bebas di dalam dan luar negara, menjadi penterjemah kepada alim-ulama yang datang dari dunia Arab, khususnya dari Hadhramawt, Yaman, serta bertindak sebagai panel penceramah untuk modul-modul yang disusun oleh NGO KEMUDI. Menerima jemputan berceramah di TV Al-Hijrah, Astro Oasis, RTM dan radio IKIM.

Menguasai Bahasa Arab, Urdu, Inggeris dan Bahasa Melayu.

Latar belakang pengajian

1998-2001
Maulana Farouk

Ustaz Zakariyya al-Fatoni

Ustaz Fadzli al-Yamani
Ustaz Muhammad al-Basiri

2002-2009
Mufti Radha ul-Haq
Mufti Alauddin al-Afghani
Mufti Muhammad Ali
Mufti A’zhami
Maulana Syabir Saloojee
Maulana Sulayman Choksi
Maulana Muhammad Doodat
Maulana Abbas Sarigat
Maulana Abdullah Deolah
Maulana Usman Mewati
Maulana Sulaiman Molla
Maulana Abdul Quddus
Qari Rasyid Dabelia
Qari Saleh Yusuf
Qari Zaid
Qari Mubin
Maulana Abdullah Bhamji
Maulana Junaid
Maulana Burhan

2010-2012
Al-Habib Umar Bin Hafidz
Al-Habib Ali al-Masyhur
Al-Habib Salim as-Syatiri
Al-Habib Ali al-Jufri
Al-Habib Kazhim bin Ja’far as-Saqqaf
Al-Habib Muhammad bin Abdullah al-Eidrus
Al-Habib Alwi al-Eidrus
Al-Habib Mustafa bin Abu Bakar al-Hamid
Al-Habib Hasan bin Husain al-Haddad
Al-Habib Mujtaba al-Syehab
Syeikh Umar Husain al-Khatib
Syeikh Toha
Syeikh Umar Zai’za’

2013- sekarang
Prof. Dr. Syed Naquib al-Attas
Prof. Dr. Wan Mohd Nor
Prof. Dr. Zaini Uthman
Prof. Dr. Khalif Muammar
Prof. Dr. Wan Suhaimi
Prof. Dr. Adi Setia
Prof. Dr. Syamsuddin Arif
Dr. Tatiana Denisova
Dr. Sulaiman

Talaqqi Daurah Kitab Bersanad
Al-Habib Abu Bakar al-Adni
Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait
Syeikh Habib Ahmad bin Muhammad al-Maliki
Syeikh Sidi Rohimuddin al-Banteni
Syeikh Usamah al-Azhari
Al-Ustaz Dasuki

Kitab-kitab yang dipelajari:

* Ilmu Tafsir dan Ilmu Al-Qur’an
Tafsir al-Jalalain
Tafsir al-Baghawi
Al-Fauz al-Kabir li Syah Dehlawi
Miftah Al-Qur’an
-Fawa’id al-Makkiyah
-Muqaddimah Jazriyyah
-Riwayat Al-Qur’an Imam Hafs

* Ilmu Hadis
-Sahih Bukhari
-Sahih Muslim
-Sahih Tirmizi
-Sahih Abu Daud
-Sahih Ibnu Majah
-Sahih Nasa’i
-Muwatta Imam Malik
-Muwatta Imam Muhammad
-Syarh Ma’ani al-Athar li Tohawi
-Syamail Muhammadiah li Tirmizi
-Misykat al-Masbih li Syeikh Baghdadi
-Riyadh as-Solihin lil Imam Nawawi
-Arba’in Nawawiyah
-Zadut Tolibin
-Mukhtarat al-Hadis as-Syarif lil Habib Umar
-Nuhbatul Fikr lil Imam Ibnu Hajar al-Asqalani
-Al-Maqasid al-Hasanah lil Imam Sakhawi
-Khairul Usul fil Mustolah
-Al-Qawa’id al-Asasiyyah fil Mustolah lil Allamah Muhammad bin Alwi al-Maliki
-Nur al-Iman Min Kalam Al-Habib al-Rahman
-Awa’il Sunbuliyyah li Syeikh Muhammad Sa’id al-Makki

* Ilmu Aqidah
Aqidah Tohawiah lil Imam Tohawi
Jauhar al-Tauhid li Syeikh Ibrahim al-Laqqani
-Allah: Syariat Dan Hakikat oleh Syeikh Ibrahim bin Muhammad bin Sulaiman al-Maliki al-Manisi

* Ilmu Fiqh
-Minhaj lil Imam Nawawi
-Umdah al-Salik li Syeikh – Naqib al-Misri
-Al-Yaqut an-Nafis
-Al-Ghayah wa al-Taqrib li Abi Syuja’
-Safinah an-Naja
-Az-Zubad Lil Imam Ibn Ruslan
-Al-Hidayah
-Kanz al-Daqa’iq
-Al-Quduri
-Al-Risalah al-Jami’ah Lil Habib Ahmad al-Habsyi
-Usul Al-Wajiz
-Usul as-Syasi
-Nurul Anwar
-Syarh Al-Waraqat lil Allamah Muhyiddin al-Mahalli
-As-Siraji fil Fara’idh

* Ilmu Tasawuf
-Bidayatul Hidayah
-Adab Sulukil Murid lil Imam Haddad
-Risalah al-Mu’awanah lil Imam Haddad
-Dakwah Tammah lil Imam Haddad
-Eidhah al-Asrar lil Habib Muhammad al-Eidrus
-Al-Hikam lil Imam Ibn Atha’illah
-Qutul Qulub lil Imam Talib al-Makki
-Tajul Arus lil Imam Ibn Atha’illah
-Qabas al-Nur al-Mubin min Ihya’ Ulm al Din lil Habib Umar bin Hafidz

* Ilmu Bahasa Arab
-Qawa’id al-Lughah
-Matan Jurumiyah
-Matan Bina’
-Hidayah an-Nahwi
-Syuzur az-Zahab
-Qasas al-Nabiyyin
-Al-Balaghah al-Wadhihah fil Balaghah
-Maqamat Al-Haririyyah

* Ilmu Sastera dan Falsafah
-Mirqat fil Mantiq
-Diwan al-Mutanabbi
-Al-Burdah lil Imam Busairi
Mu’een al-Falsafah
– Tarikh al-Hawadith lil Allamah Muhammad al-Maliki

* Kaedah Dakwah
-Tawjih an-Nabih
Nuzbatul Sughra lil Adni
-Maqasid al-Halaqat lil Habib Umar bin Hafidz
-Al-Tawali’ as-Sa’diyyah lil Habib Muhammad as-Saqqaf
-Silsilah Ma’alim Du’ah lil Habib Umar bin Hafidz
-Hakaza Fal-Nad’u ila al-Islam li Syeikh Ramadhan al-Buti

* Didikan dibawah asuhan tarbiah
-Tariqat Chistiyyah
-Tariqat Alawiyyah
-Tariqat Syatariyyah

*Murobbi dlm pendidikan rohani
-Syeikh Maulana Ibrahim Mia
-Al-Habib Umar Bin Hafidz
-Syeikh Ibrahim bin Muhammad al-Maliki
-Ustaz Dasuki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *